keskiviikko 3. kesäkuuta 2015

Ryhmätentti

Kulttuurituotannossa suurin osa opiskelijoista ei ole innostunut tenttimään. Nurinaa ja hammastenkiristystä kuulee usein. Joihinkin aihealueisiin kirjatentti sopii kuitenkin hyvin.
Perinteinen tentti on opettajan näkökulmasta tehokas, vai onko?

Koska yhteisopettajuusmallilla jo aikaisemminkin toiminut Promootio, markkinointi, sponsorointi opintojakso uudistui uuden OPSin myötä nimeltään ja sisällöltään päätimme tehdä perusteellisen mylläyksen. Siihen kuului myös perinteisen tentin korvaaminen ryhmätentillä.

Briefasimme opiskelijoille yleiset säännöt ajoissa: mihin materiaaleihin on hyvä tutusta etukäteen ja mitä pitäisi kerrata, ettei aika tentissä mene lukemiseen. Avasimme arvioinnin pääkriteerit. Kerroimme myös, että kirjoja saa ottaa mukaan ja nettiä saa tentissä käyttää vapaasti.

Ryhmäjako tehtiin tentin alussa (neljän hengen ryhmät, ehdoton maksimi ainakin tässä tentissä. Yksi ryhmä oli 3 henk. He saivat lisäaikaa, jolla pienempää ryhmäkokoa kompensoitiin). Aikaa tehtävälle oli kolme tuntia. Siinä ajassa piti tehdä annetusta aiheesta taustakartoitus, uusi suunnitelma ja presentaatio iltapäiväksi. Tehtävä oli laaja ja vaativa. Valitsimme etukäteen aiheen, josta löytyy paljon tutkimuksia ja kartoituksia. Kolme tuntia riitti, jos oli ollut aktiivinen kontaktitunneilla, oli tehnyt kotiläksynsä huolella, osasi soventaa oppimaansa ja jakaa tentissä tehtäviä ryhmän kesken.

Vessassa sai käydä ja kahvitunteja pitää. Tosin ryhmät tekivät niin tiiviisti ja innokkaasti töitä, että tauko tarkoitti kahvin hakemista työpöydän ääreen. Eli aivan kuten toimistossa, jossa deadline painaa päälle. Me opettajat emme hengittäneet niskaan, vaan kävimme välillä kiertämässä ja katsomassa kuinka ryhmätyö sujuu ja osallistuvatko kaikki tasapuolisesti. Kysyäkin sai.

Ennen ruokatuntia tehtävät palautettiin ja ruokatunnin jälkeen ryhmät presentoivat tuloksensa. Kaikki saivat antaa palautetta. Samalla ryhmät saivat suullisesti kertoa, kuinka työ ja työnjako eteni, mitä lähdemateriaaleja he käyttivät ja mitä olivat suurimmat haasteet. Eli tiedon lisäksi testattiin tuottajalle tärkeitä innovatiivisuuden, stressinsiedon, yhteistoiminnan ja ajankäytön taitoja. Syntyi hyvää keskustelua.

Lopuksi kaikki täyttivät vielä itsenäisesti arviointiopaperin. Samalla  keräsimme palautetta ryhmätentistä.

Tulokset olivat pelkästään positiivisia. Opiskelijat pitivät tenttiä haastavana ja erittäin hyvänä. Tentissä oppi myös paljon uutta ja uskottiin, että sen aikana tullut tieto pysyy paremmin päässä kuin perinteiseen tenttiin lukemalla.

Käytimme tentiin koko päivän. Opettajan näkökulmasta varsinkin arviointi oli tehokasta, kun lukeminen ja kirjallinen kommentointi jäivät pois. Täydentävillä kysymyksillä ja keskustelun kautta pääsimme tehokkaasti asioiden ytimeen ja pintaa syvemmälle.

Tämä oli mitä parhain lukukauden päätös.