sunnuntai 11. toukokuuta 2014

Välinepakki 8. Case temppurataTapahtumaturvallisuus temppurata

Turvallisuusriskit
-       jotain on tapahtunut (kuvaus)
-       opiskelijat miettivät  a) mitä olisi pitänyt tehdä ennakkoon b) mitä pitää tehdä, kun vahinko on jo tapahtunut.

Toteutetaan temppuratana, eli useita case-esimerkkipisteitä eri puolilla tilaa. Opiskelijat kiertävät pienissä ryhmissä ratkaisemassa ongelmia.
Tulosten läpikäynti: kokoonnutaan yhteiseen tilaan. Opettaja heittä pallon tms. ensimmäiselle vastaajaryhmälle. Vastauksista keskustellaan tarpeen mukaan. Vastaaja ryhmä heittää pallon seuraavalle ryhmälle. Jatketaan, kunnes kaikki caset on käyty läpi.

Case opetusmenetelmä muistiinpanoja:

Opiskelijat käsittelevät esimerkkitapauksia ja soveltavat aikaisempia kokemuksiaan : uuden ja vanhan tiedon yhdistäminen
-       opiskelijakeskeinen, aktivointi, luovuus
-       alkuperänä tarinat, kokemukset

Vaatii opettajalta tarkan suunnittelun > esimerkin portaittainen kehitys, ohjeistus

Kliinisen kokemuksen ja teoreettisen tiedon yhdistäminen
Suurien kokonaisuuksien hallinta, uuden tiedon käyttöönotto ja soveltaminen
Ongelmanratkaisutaidon kehittäminen
Innovoivat johtopäätökset ja ajattelutavat

Aihepiirin tuntemus
Tavoitteiden selkeys
Tapauksen kehittäminen
Motivointi
Opiskelijoiden tietoja vastaava case
Opettajan pidettävä langat käsisään
Opettajan ja opiskelijan vastavuoroisuus

Tehtävänanto (esitiedot) ja apusanat, jotka kumpuavat aikaisemmasta oppimisesta.
Tukikysymykset (esim ovatko annetut esitiedot tarpeeksi kattavia. Mitä muita tietoja tarvitaan?)


1 kommentti: